ASP .NET MVC – omówienie komponentów aplikacji

Mając podstawy teoretyczne najwyższy czas stworzyć swoją pierwszą aplikację ASP .NET MVC. W tym wpisie pokrótce omówię elementy składowe. New Project… Otwórz Visual Studio z którego korzystasz, z menu wybierz File -> New odszukaj Web, znajdziesz tam ASP .Net Web […]