ASP .Net MVC – pojęcia podstawowe

Mam zaszczyt przeserdecznie przywitać Cię w pierwszym artykule nowej serii dotyczącej budowania aplikacji ASP .Net MVC.

Dowiesz się tu czym to się je i jak smakuję. Przejdziemy od zagadnień zupełnie podstawowych po te zaawansowane. Startujemy od kompletnego zera i będziemy powoli brnęli w zakamarki kodu. Zapraszam do lektury!

Wzorzec architektoniczny MVC

Model-View-Controller jest wzorcem architektoniczny, jego głównym zadaniem jest organizacja struktury aplikacji wyposażonej w GUI (ang. Graphical User Interface).

Założeniem MVC jest podział aplikacji na 3 główne części składowe – jak łatwo się domyślić są to:

  • Model – zawierający logikę biznesową aplikacji
  • View – odpowiedzialny za wyświetlenie rezultatu dla użytkownika w postaci UI
  • Controller – przyjmuje żądania od użytkownika, które są odpowiedzialne za interakcje w aplikacji -współpracuje z modelem i renderują widoki

Podział logiki

W aplikacjach opartych o wzorzec MVC możemy wyróżnić trzy rodzaje logiki, każdy z nich ma inną odpowiedzialność i przynależy do innego człona akronimu MVC. Jak to wygląda w praktyce?

  • Business logic – Model
  • UI Logic – View
  • Input logic – Controller

Do czego jest nam to potrzebne?

Ułatwia tworzenie aplikacji. Dzięki rozdziałowi na poszczególne składowe zapewniamy luźne powiązania elementów (loose coupling) co jest pomocne przy rozbudowywaniu. Dzięki luźnym powiązaniom elementów zespoły programistyczne mogą jednocześnie pracować nad aplikacją nie wchodząc sobie przy tym w drogę. Podobnie jest z logiką biznesową i widokiem,separacja korzystnie wpływa na czytelność i uporządkowanie.

Ten krótki wstęp teoretyczny właśnie ma swój koniec. W kolejnym wpisie stworzymy swoją pierwszą aplikację ASP .Net MVC i omówimy poszczególne elementy wchodzące w jej skład.

Pozdrawiam Wojtek